Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Od traťového vozíku po vysokorychlostní vozidla

11.5.2018 - Akreditovaná zkušební laboratoř VUZ dokáže zákazníkům nabídnout různorodé spektrum služeb zejména v oblasti zkoušek drážních vozidel. Díky statutu pověřené právnické osoby také nabízí poradenský servis a podporu při schvalování vozidel v České republice a na Slovensku včetně vypracování závěrečných stanovisek ke schválení typu vozidla příslušným národním úřadem. Celý článek »

Od traťového vozíku po vysokorychlostní vozidla

Inovativní projekty na Dynamickém zkušebním stavuInovativní projekty na Dynamickém zkušebním stavu

30.3.2018 - S ohledem na rostoucí nároky zákazníků co se týče provedení a realizace zkoušek byly na Dynamickém zkušebním stavu (DZS) „aktivovány“ systémy, které umožňují napodobovat, či dokonce kopírovat reálné zatížení součástí či celých zařízení tak, jak jsou ve skutečnosti provozována a zatěžována. Co to znamená v praxi?

Celý článek »

 

Přepravy uhlí do Chvaletic brzy nověPřepravy uhlí do Chvaletic brzy nově

1.3.2018 - Obě komodity vyrábí ve společném cyklu tzv. kogenerací, což vede k vyššímu využití paliva, a tím k energetickým úsporám. Celková roční dodávka tepla je cca 200 TJ při výkonu 4 x 15 MW. Až do října 2010 elektrárnu vlastnila společnost ČEZ, která ji poté vyčlenila do samostatné dceřiné společnosti a v roce 2013 ji prodala firmě Severní energetická. Komín chvaletické elektrárny patří se svou výškou 300 metrů k nejvyšším v ČR.

Celý článek »

 

Všechny zprávy v rubrice

 

Tipy redakce

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika