Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Provoz / VRT v Česku: Geodeti vyrazili do terénu

VRT v Česku: Geodeti vyrazili do terénu

5.12.2019 – autor: JOSEF HOLEK

Síť vysokorychlostních tratí v Česku dostává jasnější obrysy. Geodeti už mapují území mezi Prosenicemi a Ostravou, Modřicemi a Šakvicemi a od konce září také mezi Prahou a Poříčany. Vytvářejí tak geodetické a mapové podklady pro zhruba 130 kilometrů nových tratí. Rychlovlaky by měly na tuzemské síti jezdit rychlostí až 320 km/h.

VRT v Česku: Geodeti vyrazili do terénu

Na přípravě VRT geodeti již pracují v terénu. Zahájení samotné výstavby SŽDC předpokládá v roce 2025. Stavět by se mělo zejména v úseku z Prahy-Běchovic do Poříčan, což je první část páteřní VRT mířící z Prahy do Brna a dále na Břeclav a Ostravu.

„Terénní práce spočívají v zaměření současného stavu terénu, existujících objektů, zeleně anebo komunikací v území, které je potřeba podrobně zmapovat v pásu širokém několik stovek metrů,“ upřesnil vedoucí samostatného oddělení přípravy VRT SŽDC Martin Švehlík. Výstupy poslouží jako podklad pro další fáze projektování a přípravy VRT v pilotních úsecích, tedy mezi Prosenicemi a Ostravou-Svinovem (VRT Moravská brána), Modřicemi a Šakvicemi (VRT Jižní Morava) a Prahou-Běchovicemi a Poříčany (VRT Polabí).

Rozestavět co nejrychleji

Cílem je, aby v roce 2030 byla celá, páteřní VRT mezi Prahou a Brnem rozestavěna a v některých úsecích i zprovozněna a podařilo se rozestavět i další větve na Šakvice a Břeclav či ve směru na Ostravu. „Po souhlasu ministerstva dopravy SŽDC také neprodleně požádá o aktualizaci zásad územního rozvoje pro úsek z Brna do oblasti Velkého Meziříčí, aby mohl být zařazen mezi prioritní. Dále je SŽDC již zapojena do aktualizace zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, která zpřesňuje vedení trasy v prioritním úseku Brno – Šakvice,“ informovala SŽDC o aktuálních krocích.

Podobu nových vysokorychlostních tratí úseků Praha – Brno – Ostrava a Brno – Šakvice prověřují studie proveditelnosti. Ty zpracovávají několik variant vedení tratí a prověřují jejich různé parametry, například vhodnou maximální rychlost vlaků. Díky jejich zpracování SŽDC má důležité technické podklady pro budoucí projekční práce a nezbytné podklady pro posouzení vlivu na životní prostředí. „Práce na studii proveditelnosti VRT Praha – Brno – Břeclav jsou v polovině, přičemž SŽDC dostává z této studie výsledky průběžně. Aktuálně obdržela výstup z I. etapy zpracování studie, která je zásadním milníkem,“ sdělila Radka Pistoriusová, mluvčí SŽDC.

Výsledky do půl roku

Práce na studii proveditelnosti tratě z Brna do Ostravy začaly na začátku září. První výstup SŽDC očekává po šesti měsících. V části trasy na území Jihomoravského kraje studie prověřuje potřebnost ochrany území pro umístění nové trasy VRT, která může být v dlouhodobějším časovém horizontu dalším posílením kapacity železnice v regionu.

Dále SŽDC v souladu se stavebním zákonem jako oprávněný investor podala návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy a současně na související změnu Územního plánu hlavního města Prahy. Ty mají vymezit a upřesnit návrhový koridor pro stavbu pilotního úseku VRT Polabí (na trase Praha – Brno) na území metropole, a to včetně vymezení stavby jako veřejně prospěšné. Koridor by tak měl navazovat na již vymezený na území Středočeského kraje a je základním předpokladem pro získání územního rozhodnutí.

Pro obsluhu regionů se prověřuje možnost výstavby terminálů přímo na hlavní trati. Těmi se mohou stát terminály Praha-východ, Jihlava nebo Brno-Vídeňská ul. Terminály umožňují průjezd velmi rychlých expresních spojů plnou rychlostí i zastavení pomalejších vlaků.

Proč stavět VRT?

Výstavbou VRT se výrazně zkrátí jízdní doba a vzroste kapacita železnice. Nová infrastruktura je připravována jako jedna ze součástí celorepublikového dopravního systému, který mají představovat především rychlé vlaky. Ty budou využívat nové VRT i navazující, modernizované, konvenční trati. Expresní vlaky propojí metropole, další rychlé vlaky budou z metropolí a center směřovat do regionů a zajišťovat jejich obsluhu. Část kapacity se vyčlení i pro rychlé regionální vlaky. Cestující tak budou moci využívat nejen expresy na trase Praha – Brno – Ostrava s pokračováním do zahraničí (Bratislava, Vídeň, Berlín, Varšava), ale také rychlé vnitrostátní vlaky v relacích Brno – Jihlava město nebo rychlé regionální vlaky například v relaci Brno – Velké Meziříčí.

Řeší se i úsek Praha – Drážďany

Na začátku října se uskutečnil další workshop projektu Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – Česká republika zaměřený na geologický průzkum. Projektoví partneři a pozvaní hosté pod vedením geologů postupně navštívili více než desítku lokalit na obou stranách česko-německé hranice. Projektový tým tentokrát společně s dalšími navštívil problematická místa ražby podkrušnohorského tunelu a místa plánovaných portálů.


Průměrné hodnocení (9 hlasů): 3.89

Další články této rubriky

Na Hané vyjely první StadleryNa Hané vyjely první Stadlery

17.3.2020 - Ve znamení zahájení provozu prvních motorových jednotek, které České dráhy odkoupily od Německé dráhy DB AG, se nesl pondělek 17. února. Oba vlaky řady 646, které vyrobila německá divize švýcarské společnosti Stadler, svezly… »

Railjety ČD a ÖBB vyjely s posilovými vozyRailjety ČD a ÖBB vyjely s posilovými vozy

16.3.2020 - Už od začátku roku je na našich tratích k vidění poněkud neobvyklý obrázek. Netrakční jednotky railjet ČD a ÖBB vyrazily posílené o dodatečné vozy druhé třídy s rychlostí 200 km/h. Za netradičním řazením stojí nárůst… »

Železnice v Česku se pomalu připravuje na dvoustovkuŽeleznice v Česku se pomalu připravuje na dvoustovku

20.2.2020 - Tuzemská železniční síť se pomalu chystá na dvousetkilometrovou rychlost. Správa železnic už začala s testovacími jízdami mezi Břeclaví a Vranovicemi. Jde o úsek, kde by v budoucnu měla vést i vysokorychlostní trať. Zkoušky se… »

 

Všechny články rubriky Provoz

 

Tipy redakce

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika