Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Provoz / Taurusy rekuperují i na stejnosměrném systému

Taurusy rekuperují i na stejnosměrném systému

13.9.2012 – autor: MARTIN HARÁK

Rakouské lokomotivy řady 1216, které si pronajímají České dráhy, jsou po čtyřech letech provozu na našich kolejích o něco efektivnější. Na počátku léta dostaly povolení navracet energii vzniklou využíváním elektrodynamické brzdy (EDB) i na stejnosměrné napájecí soustavě, což umožňuje uspořit až 25 procent odebrané energie.

Taurusy rekuperují i na stejnosměrném systému

Celý svět hledá cesty, jak spořit energii, a elektrická trakce je pro tento účel jako stvořená. Přesto zůstávájí ve využití úspor velké rezervy, a tak je potěšující, že možnost, jak navracet energii do napájecího systému – rekuperace, se pomalu ale jistě rozšiřuje. I když má v českých podmínkách cestu trnitou. Není bez zajímavosti, že Taurusy nesměly EDB v počátcích provozu používat ani na tratích se střídavým trakčním systémem. Protože Siemensova konstrukce není vybavena brzdovým odporníkem pro střídavý napájecí systém, který by přeměňoval vznikající energii při brzdění na teplo, znamenalo toto opatření zákaz využití výkonné EDB na českém území. 

Úkol první: zvolit správný software

Po provedených zkouškách a úpravách napájecích stanic SŽDC, bylo těmto strojům povoleno elektrodynamicky brzdit nejprve na úseku se střídavým napětím Břeclav – Brno, později pak až do Svitav, kde je styk střídavé a stejnosměrné trakce. „Snaha o rekuperaci i na stejnosměrném systému – to byla anabáze trvající takřka dva roky. Musela proběhnout řada jednání i samotných zkoušek, abychom přesvědčili manažera infrastruktury, tedy SŽDC, že tyto lokomotivy budou i při používání elektrodynamické brzdy bezpečné,“ říká Jiří Valín z DKV Brno, který je duchovním otcem této myšlenky.

„V první fázi jsme nechali na Taurus 1216.210 nainstalovat zkušební softwarovou verzi G1, která umožňuje rekupe­raci na stejnosměrném systému, a požádali SŽDC o provedení zkoušek. Tato verze již splňovala podmínky manažera infrastruktury, mezi které patřilo omezení vratného napětí do sítě na maximální hodnotu 3,6 kV. Dále jsme museli brát v potaz to, že po výpadku trakčního napětí musí řídicí systém lokomotivy samočinně zablokovat další rekuperaci do sítě po dobu minimálně pěti minut. Tato funkce najde využití například v případě, kdy elektrodispečer nemůže zpravit strojvedoucího o zákazu rekuperace. V tom případě dispečer na dálku krátkodobě vypne trolejové napětí a samotná lokomotiva musí zabezpečit, že po obnovení napětí nebude ještě minimálně pět minut rekuperovat,“ vysvětluje Jiří Valín. 

Úkol druhý: přesvědčit správce infrastruktury

Aby se parametry softwaru ověřily, využil zkušební tým pod vedením Jiřího Valína rychlostního měření, které pravidelně provádí Technická ústředna dopravní cesty. „Letos v březnu jsme využili této příležitosti a s Taurusem 1216.210 jsme se vydali na kontrolní měření v trase Břeclav – Přerov – Petrovice u Karviné a zpět. Výsledkem náročného měření bylo potvrzení veškerých podmínek požadovaných provozovatelem infrastruktury. Měření se mohla provést díky perfektní spolupráci Odboru kolejových vozidel Českých drah, Technické ústředny dopravní cesty, ale také společnosti Siemens a partnerské rakouské organizaci ÖBB Technische services“, chválí spolupráci Valín.

Po úspěšných měřeních následovala instalace softwaru G1 na všechny stroje řady 1216, které zajíždějí do českého vnitrozemí. „Na každé lokomotivě byl umístěn deník zkušebního provozu, kam strojvedoucí zapisovali nejen kladné, ale i záporné hodnocení používání EDB. Rád bych zdůraznil, že Taurus u nás začal poprvé ve své historii rekuperovat na stejnosměrné napájecí soustavě. To se zatím v Evropě nikomu jinému nepovedlo,“ říká s určitou hrdostí v hlase Jiří Valín. 

Úkol třetí: zajistit finanční vyrovnání

A co přináší možnost využívat EDB strojvedoucím? „Když brzdím vlakovou brzdou, tak se někdy může stát, že takzvaně podbrzdím. To se v případě elektrodynamické brzdy stát nemůže, protože funguje s velmi jemnými korekcemi a bez prodlevy. Současně má velký význam v režimu automatické regulace rychlosti,“ říká strojvedoucí Milan Martinák z DKV Brno. Jeho pražský kolega Pavel Brendel doplňuje: „Během jízdy mohu sledovat spotřebu i úsporu v kilowatthodinách na palubním systému. EDB je vynikající záležitost, zejména za sucha. Zhoršená adheze může znamenat prokluz a pak se energie přestane vracet do sítě. Za ideálních podmínek ovšem může lokomotiva za jednu cestu uspořit až dvacet pět procent z odebrané energie. Využitím EDB z rychlosti 160 km/h do zastavení jsem nedávno ušetřil 90 kWh.“

 K určité dokonalosti celého snažení by napomohla odpovídající legislativa, která by pamatovala na finanční vyrovnání při vracení elektrické energie zpět do trakční sítě. Zatím totiž dopravce, který navrátí enegii zpět do sítě, nemá žádné finanční úlevy. 

PŘÍNOSY REKUPERACE

V úseku Praha – Svitavy, kde je stejnosměrná napájecí soustava, může zkušený strojvedoucí na jednom vlaku vrátit vhodným používáním elektrodynamické brzdy do trakční sítě až 300 kWh. Současně se snižuje opotřebení brzdových kotoučů a destiček, čímž se šetří peníze i životní prostředí. Jde i o pohodlnější a komfortnější jízdu vlaku jak z pohledu strojvedoucího, tak potažmo i cestujícího, který vnímá cestu vlakem jako plynulejší, bez zbytečných „záškubů“.


Průměrné hodnocení (3 hlasů): 5

Fotogalerie

Další články této rubriky

V Pardubicích slouží nová zastávka i lávkaV Pardubicích slouží nová zastávka i lávka

10.7.2024 - Po bezmála čtyřech letech skončila modernizace železničního uzlu v Pardubicích. Cestující díky tomu mohou využívat nové moderní nástupiště, pohodlně dostupné výtahy a eskalátory. Část vlaků také začala zajíždět na novou… »

Nová stanice v Bubnech už pomalu získává podobuNová stanice v Bubnech už pomalu získává podobu

16.6.2024 - Už více než rok trvá kompletní rekonstrukce úseku železniční trati mezi pražskými Bubny a Výstavištěm. Letos výrazně pokročila především výstavba čtyřkolejné stanice v Bubnech, včetně navazujících estakád. Ty nahradí jak… »

Tornádo se rozloučilo s Olomoucí a projelo ČeskemTornádo se rozloučilo s Olomoucí a projelo Českem

25.5.2024 - Řada 460 se loučí s pravidelným provozem. Někdejší ikona příměstských vlaků na severu Čech, Olomoucku nebo Ostravsku předává štafetu novějším strojům v podobě jednotek RegioPanter. Na konci dubna se za mimořádného zájmu… »

 

Všechny články rubriky Provoz

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika