Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Provoz / Přestavba Přerova změnila nádraží v provizorium

Přestavba Přerova změnila nádraží v provizorium

9.8.2012 – autor: MARTIN HARÁK

Od září 2009 probíhá celková modernizace přerovského uzlu. Tato rozsáhlá železniční stavba je obtížná i z hlediska provozního, neboť prakticky vylučuje delší přerušení provozu výlukovou činností. Přes všechen stavební ruch jsou však zpoždění vlaků minimální, a to především díky součinnosti stavbařů a železničářů.

Přestavba Přerova změnila nádraží v provizorium

Přestavba přerovského železničního uzlu, která je rozdělena do dvaceti etap, se nachází ve své polovině. Pro osobní přepravu a cestující jsou bezesporu nejviditelnější změny v podobě nových nástupišť 1A a 1B, 3 a 4, přičemž třetí nástupiště bylo předáno cestující veřejnosti letos na začátku léta. „Momentálně se staví nástupiště číslo dvě, které se bude nacházet v poněkud odlišné poloze než to původní. Současně se po částech rekonstruuje železniční most přes řeku Bečvu. Dokončený byl i most přes takzvaný Mádrův podjezd, včetně kolejových úprav, a jižní zhlaví osobního nádraží obsahuje téměř všechny výhybky v definitivním stavu,“ vysvětluje dispozice přednosta Provozního obvodu Přerov Vladimír Závodník ze SŽDC. 

Na nástupiště zatím přes koleje

Zatímco jižní část uzlu postupně dostává finální obrysy, v osobním nádraží ještě dojde k velkým změnám. Cestující se do středy 25. července mohli dostat na třetí a čtvrtý peron podchodem. To je ale dnes již minulostí. „Od toho dne musí cestující chodit k vlaku úrovňovým přechodem přes koleje. Ten je pochopitelně střežen kvůli bezpečnosti. Naši zaměstnanci převádějí cestující podle momentální dopravní situace, což na ně klade zvýšené nároky,“ říká přednostka přerovské osobní stanice ČD Víta Wolfová a pokračuje: „Tento stav by měl trvat do druhé poloviny listopadu, kdy nám stavbaři slibují otevření druhého nástupiště a navíc od 3. prosince ještě otevření nového podchodu. V tu chvíli si opravdu oddychneme.“

Všude po stanici jsou k dispozici vývěsky a informační tabule pro cestující, které informují zákazníky o přístupu k jednotlivým nástupištím. „Je to především z toho důvodu, že se cestující pohybují po stavbě. Navíc naši zaměstnanci zákazníky informují a staniční rozhlas opakovaně hlásí přístupové cesty tak, aby nikdo nezabloudil do kolejiště. Přesto se bohužel najdou i tací, kteří se během modernizace třetího a čtvrtého peronu ozvali, že jsme nic neoznačili a navíc ani neohlásili. Osobní pokladní a informátoři z našeho ČD centra ale všechno opakovaně vysvětlují,“ říká rezolutně přednostka Wolfová. „V komplikované provozní situaci jsou velkým pomocníkem nejen pantografové jednotky, ale také Push-Pull soupravy Českých drah, které jsou nyní pravidelně nasazovány na linku Přerov – Břeclav,“ pochvaluje si také ředitel olomouckého Oblastního ředitelství SŽDC Petr Novák. 

Pravostranný provoz se blíží

Přechod na pravostranný provoz na trati Břeclav – Přerov, který je naplánován na letošní prosinec, se dotkne pochopitelně Přerova samotného. „Přehození směrů kupodivu nebude představovat v samotném Přerově žádný problém. Naopak na takzvané Dluhonické spojce mezi Prosenicemi a Dluhonicemi, která byla vybudována pro plynulé přejíždění z levostranného na pravostranný provoz, s částečnými komplikacemi počítáme. Předpokládáme, že se i tato významná spojka dočká modernizačních úprav a obtíže vzniklé přechodem na pravostranný provoz se odstraní v rámci stavby s názvem Rekonstrukce železniční stanice Přerov, druhá stavba, která je v současné době v přípravné fázi,“ doplňuje Petr Novák. 

Z nádraží zmizí výpravčí

Po celkové rekonstrukci přerovského uzlu se bude doprava řídit přímo z Centrálního dispečerského pracoviště v Přerově. Z nádraží tak zmizí signalisté, výpravčí, operátorky, dozorci výhybek a také výhybkáři podílející se přímo na řízení provozu. Přínosem pro cestující bude především vybudování nového podchodu na jižní straně nádraží s přístupem na nástupiště 1A a 1B a také přilehlé autobusové nádraží. Vložením dvou nových průjezdných kolejí, které povedou mimo nástupištní hrany v obvodu osobního nádraží, se zvýší propustnost stanice i plynulost jízdy nákladních vlaků. 

STAV REKONSTRUKCE V ČERVENCI 2012:

  • v provozu jsou již moderní nástupiště 1A a 1B, 3 a 4
  • částečně je zrekonstruováno kolejiště na severním zhlaví včetně přepojení zabezpečovacího zařízení na JOP ESA 11
  • z jedné poloviny je modernizován pětikolejný most přes řeku Bečvu
  • ruší se stanoviště signalistů číslo IV, díky čemuž vznikne prodloužené 2. nástupiště a dvě nové průjezdné koleje, které výrazně zvýší propustnost stanice

Průměrné hodnocení (1 hlasů): 5

Fotogalerie

Další články této rubriky

V Pardubicích slouží nová zastávka i lávkaV Pardubicích slouží nová zastávka i lávka

10.7.2024 - Po bezmála čtyřech letech skončila modernizace železničního uzlu v Pardubicích. Cestující díky tomu mohou využívat nové moderní nástupiště, pohodlně dostupné výtahy a eskalátory. Část vlaků také začala zajíždět na novou… »

Nová stanice v Bubnech už pomalu získává podobuNová stanice v Bubnech už pomalu získává podobu

16.6.2024 - Už více než rok trvá kompletní rekonstrukce úseku železniční trati mezi pražskými Bubny a Výstavištěm. Letos výrazně pokročila především výstavba čtyřkolejné stanice v Bubnech, včetně navazujících estakád. Ty nahradí jak… »

Tornádo se rozloučilo s Olomoucí a projelo ČeskemTornádo se rozloučilo s Olomoucí a projelo Českem

25.5.2024 - Řada 460 se loučí s pravidelným provozem. Někdejší ikona příměstských vlaků na severu Čech, Olomoucku nebo Ostravsku předává štafetu novějším strojům v podobě jednotek RegioPanter. Na konci dubna se za mimořádného zájmu… »

 

Všechny články rubriky Provoz

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika