Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Provoz / Požár v tunelu: Největší hrozbou je kouř

Požár v tunelu: Největší hrozbou je kouř

27.4.2020 – autor: PETR ŠŤÁHLAVSKÝ

Navzdory prevenci a moderní technice se oheň vlakům nevyhýbá ani dnes. Dokumentuje to případ požáru rychlovlaku ICE3 v říjnu 2018 na vysokorychlostní trati Köln – Frankfurt (M). Plameny tehdy zachvátily v plné rychlosti vlak s více než 500 cestujícími. Naštěstí se podařilo rychle zastavit a cestující evakuovat. V Česku se v letech 2017 až 2020 požár v železničním tunelu objevil pouze jedinkrát. V lednu letošního roku v Ejpovickém tunelu hořel podvozek Západního expresu. I v tomto případě byli cestující evakuováni včas.

Požár v tunelu: Největší hrozbou je kouř

Nejrizikovějšími místy v případě požáru jsou tunely. Hromadí se tam jedovatý kouř, který nemá kam unikat a jeho odvětrání je velmi složité. Dým v uzavřeném prostoru představuje jedno z největších rizik. Určitě si vzpomenete na tragický zimní požár ve Vejprtech, kde se v domě udusilo osm lidí. Kouř navíc snižuje viditelnost a komplikuje evakuaci i vlastní zásah hasičů. Další nebezpečí představuje samotný oheň, který vytváří značný žár. Nesnesitelná teplota pak rychle roste v celém tunelu.

Raději vyjet ven

Proto je nutné, pokud tomu nebrání technické podmínky, aby hořící vlak co nejrychleji

vyjel z tunelu. Moderní vozidla jsou kvůli tomu vybavená systémem překlenutí záchranné brzdy, který umožní strojvedoucímu odložit její účinek a vyvézt ohrožený vlak co nejrychleji z tunelu.

V případě nutnosti zastavení vlaku musí strojvedoucí a případně i obsluha vlaku dbát na to, aby, pokud je to možné, zastavil na takovém místě, kde bude snadná evakuace osob nebo zásah záchranných složek.

Někdy však z tunelu přece jen nelze vyjet. Proto jsou nové více než kilometr dlouhé tunely vybavené systémem bezpečnostních prvků a únikových cest, které umožní rychlou evakuaci osob z nebezpečného prostředí, a to dokonce i uprostřed tunelu. Na konci velkých tunelů a u únikových průchodů jsou telefonní stanice pro nouzové spojení s pracovníky Správy železnic, kteří řídí provoz v tunelu. Všechny nově budované a rekonstruované tunely v posledních přibližně pětadvaceti letech jsou vybavené řadou bezpečnostních prvků. Jedná se například o únikové chodníky, nouzové osvětlení, zpevněné plochy před portály tunelů, které umožňují snadnýpřístup k tunelu pro záchranářskou techniku a její vjezd do tunelu. Mohou posloužit i pro rychlý zásah a evakuaci osob z vlaku, který tunel právě opustil. Mezi další vybavení patří suchovody, požární nádrže, a dokonce heliporty.

Únikové chodby samozřejmostí

Více než kilometr dlouhé tunely jsou pak vybavené dodatečnými únikovými chodbami. Přibližně v polovině své délky mají svislou bezpečnostní únikovou štolu, například Zahradnický (délka 1 044 metrů, trať 220 v úseku Tomice – Olbramovice), Krasíkovský(1 098 metrů, trať 001 a 019 v úseku Krasíkov – Tatenice) a Březenský tunel (1 758 metrů, trať 124 v úseku Březno u Chomutova – Hořetice). Souběžnou únikovou štolou je vybaven Jablunkovský tunel (612 metrů, trať 320 v úseku Mosty u Jablunkova – Mosty u Jablunkova zastávka) a únik průchody do sousedního tunelu je zajištěný ve Vítkovských tunelech I a II (1 365 metrů, respektive 1 314 metrů, pod Vrchem Vítkov v Praze, vzdálenost spojovacích chodeb cca 300 metrů) a také v našem zatím nejdelším Ejpovickém tunelu (4 150 metrů, trať 170 v úseku Ejpovice – Plzeň-Doubravka, vzdálenost spojovacích chodeb cca 450 metrů),

který tvoří dvě jednokolejné tunelové roury. V těchto případech jsou si souběžné tubusy navzájem také únikovými chodbami. Ejpovický tunel je jako první u nás navíc vybavený pevnou jízdní dráhou, která umožňuje rychlý pohyb běžné(silniční) záchranářské techniky.

Bezpečnostní pravidla v tunelu

  • V tunelu nepoužívejte záchrannou brzdu, snažte se s vlakem, pokud je to technicky možné, raději vždy vyjet.
  • Zajistěte evakuaci osob ze zakouřených míst do dalších vozů co nejdál od místa požáru, uzavřením přechodových dveří, oken, případně vypnutím ventilace/klimatizace omezte pronikání kouře do vozů.
  • Spojte se strojvedoucím, například mobilním nebo vlakovým telefonem, a informujte ho o požáru. Strojvedoucí může vlak bezpečně zastavit po opuštění tunelu přímo na ploše určené k příjezdu záchranné techniky.
  • Prostřednictvím strojvedoucího, který disponuje vozidlovou radiostanicí (GSM-R, TRS) a může komunikovat s řízením provozu i v dlouhých tunelech bez veřejného signálu GSM, nebo přímo přivolejte záchranáře a ohlaste požár řízení provozu.
  • Pro rychlou evakuaci osob je nutné okamžitě zastavit provoz na sousedních kolejích a v souběžných tunelech.
  • V případě zastavení v tunelu zajistěte urychlenou evakuaci osob z tunelu. Pokud je to s ohledem k ohnisku požáru a místu pohybu osob možné, evakuujte proti proudění vzduchu do nezakouřené části tunelu. Vyzvěte osoby k použití nejbližší únikové cesty včetně únikových štol nebo bezpečnostních průchodů do sousedního nezakouřeného tunelu.
  • Požár vlaku v tunelu, je jedním z mála případů, kdy je nutné uskutečnit evakuaci cestujících bez odkladu. V tomto případě odlišně od běžné praxe nečekejte na příjezd HZS.
  • V případě malého požáru se snažte oheň uhasit přenosnými hasicími přístroji, které jsou ve vlaku. Vždy však myslete na svoji bezpečnost a nevystavujte svůj život nepřiměřenému riziku. Myslete na to, že hlavně v tunelu je pro vás největším nebezpečím jedovatý kouř vznikající i při malém požáru.

 


Průměrné hodnocení (1 hlasů): 1

Další články této rubriky

V Pardubicích slouží nová zastávka i lávkaV Pardubicích slouží nová zastávka i lávka

10.7.2024 - Po bezmála čtyřech letech skončila modernizace železničního uzlu v Pardubicích. Cestující díky tomu mohou využívat nové moderní nástupiště, pohodlně dostupné výtahy a eskalátory. Část vlaků také začala zajíždět na novou… »

Nová stanice v Bubnech už pomalu získává podobuNová stanice v Bubnech už pomalu získává podobu

16.6.2024 - Už více než rok trvá kompletní rekonstrukce úseku železniční trati mezi pražskými Bubny a Výstavištěm. Letos výrazně pokročila především výstavba čtyřkolejné stanice v Bubnech, včetně navazujících estakád. Ty nahradí jak… »

Tornádo se rozloučilo s Olomoucí a projelo ČeskemTornádo se rozloučilo s Olomoucí a projelo Českem

25.5.2024 - Řada 460 se loučí s pravidelným provozem. Někdejší ikona příměstských vlaků na severu Čech, Olomoucku nebo Ostravsku předává štafetu novějším strojům v podobě jednotek RegioPanter. Na konci dubna se za mimořádného zájmu… »

 

Všechny články rubriky Provoz

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika