Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Provoz / Požár v tunelu: Největší hrozbou je kouř

Požár v tunelu: Největší hrozbou je kouř

27.4.2020 – autor: PETR ŠŤÁHLAVSKÝ

Navzdory prevenci a moderní technice se oheň vlakům nevyhýbá ani dnes. Dokumentuje to případ požáru rychlovlaku ICE3 v říjnu 2018 na vysokorychlostní trati Köln – Frankfurt (M). Plameny tehdy zachvátily v plné rychlosti vlak s více než 500 cestujícími. Naštěstí se podařilo rychle zastavit a cestující evakuovat. V Česku se v letech 2017 až 2020 požár v železničním tunelu objevil pouze jedinkrát. V lednu letošního roku v Ejpovickém tunelu hořel podvozek Západního expresu. I v tomto případě byli cestující evakuováni včas.

Požár v tunelu: Největší hrozbou je kouř

Nejrizikovějšími místy v případě požáru jsou tunely. Hromadí se tam jedovatý kouř, který nemá kam unikat a jeho odvětrání je velmi složité. Dým v uzavřeném prostoru představuje jedno z největších rizik. Určitě si vzpomenete na tragický zimní požár ve Vejprtech, kde se v domě udusilo osm lidí. Kouř navíc snižuje viditelnost a komplikuje evakuaci i vlastní zásah hasičů. Další nebezpečí představuje samotný oheň, který vytváří značný žár. Nesnesitelná teplota pak rychle roste v celém tunelu.

Raději vyjet ven

Proto je nutné, pokud tomu nebrání technické podmínky, aby hořící vlak co nejrychleji

vyjel z tunelu. Moderní vozidla jsou kvůli tomu vybavená systémem překlenutí záchranné brzdy, který umožní strojvedoucímu odložit její účinek a vyvézt ohrožený vlak co nejrychleji z tunelu.

V případě nutnosti zastavení vlaku musí strojvedoucí a případně i obsluha vlaku dbát na to, aby, pokud je to možné, zastavil na takovém místě, kde bude snadná evakuace osob nebo zásah záchranných složek.

Někdy však z tunelu přece jen nelze vyjet. Proto jsou nové více než kilometr dlouhé tunely vybavené systémem bezpečnostních prvků a únikových cest, které umožní rychlou evakuaci osob z nebezpečného prostředí, a to dokonce i uprostřed tunelu. Na konci velkých tunelů a u únikových průchodů jsou telefonní stanice pro nouzové spojení s pracovníky Správy železnic, kteří řídí provoz v tunelu. Všechny nově budované a rekonstruované tunely v posledních přibližně pětadvaceti letech jsou vybavené řadou bezpečnostních prvků. Jedná se například o únikové chodníky, nouzové osvětlení, zpevněné plochy před portály tunelů, které umožňují snadnýpřístup k tunelu pro záchranářskou techniku a její vjezd do tunelu. Mohou posloužit i pro rychlý zásah a evakuaci osob z vlaku, který tunel právě opustil. Mezi další vybavení patří suchovody, požární nádrže, a dokonce heliporty.

Únikové chodby samozřejmostí

Více než kilometr dlouhé tunely jsou pak vybavené dodatečnými únikovými chodbami. Přibližně v polovině své délky mají svislou bezpečnostní únikovou štolu, například Zahradnický (délka 1 044 metrů, trať 220 v úseku Tomice – Olbramovice), Krasíkovský(1 098 metrů, trať 001 a 019 v úseku Krasíkov – Tatenice) a Březenský tunel (1 758 metrů, trať 124 v úseku Březno u Chomutova – Hořetice). Souběžnou únikovou štolou je vybaven Jablunkovský tunel (612 metrů, trať 320 v úseku Mosty u Jablunkova – Mosty u Jablunkova zastávka) a únik průchody do sousedního tunelu je zajištěný ve Vítkovských tunelech I a II (1 365 metrů, respektive 1 314 metrů, pod Vrchem Vítkov v Praze, vzdálenost spojovacích chodeb cca 300 metrů) a také v našem zatím nejdelším Ejpovickém tunelu (4 150 metrů, trať 170 v úseku Ejpovice – Plzeň-Doubravka, vzdálenost spojovacích chodeb cca 450 metrů),

který tvoří dvě jednokolejné tunelové roury. V těchto případech jsou si souběžné tubusy navzájem také únikovými chodbami. Ejpovický tunel je jako první u nás navíc vybavený pevnou jízdní dráhou, která umožňuje rychlý pohyb běžné(silniční) záchranářské techniky.

Bezpečnostní pravidla v tunelu

  • V tunelu nepoužívejte záchrannou brzdu, snažte se s vlakem, pokud je to technicky možné, raději vždy vyjet.
  • Zajistěte evakuaci osob ze zakouřených míst do dalších vozů co nejdál od místa požáru, uzavřením přechodových dveří, oken, případně vypnutím ventilace/klimatizace omezte pronikání kouře do vozů.
  • Spojte se strojvedoucím, například mobilním nebo vlakovým telefonem, a informujte ho o požáru. Strojvedoucí může vlak bezpečně zastavit po opuštění tunelu přímo na ploše určené k příjezdu záchranné techniky.
  • Prostřednictvím strojvedoucího, který disponuje vozidlovou radiostanicí (GSM-R, TRS) a může komunikovat s řízením provozu i v dlouhých tunelech bez veřejného signálu GSM, nebo přímo přivolejte záchranáře a ohlaste požár řízení provozu.
  • Pro rychlou evakuaci osob je nutné okamžitě zastavit provoz na sousedních kolejích a v souběžných tunelech.
  • V případě zastavení v tunelu zajistěte urychlenou evakuaci osob z tunelu. Pokud je to s ohledem k ohnisku požáru a místu pohybu osob možné, evakuujte proti proudění vzduchu do nezakouřené části tunelu. Vyzvěte osoby k použití nejbližší únikové cesty včetně únikových štol nebo bezpečnostních průchodů do sousedního nezakouřeného tunelu.
  • Požár vlaku v tunelu, je jedním z mála případů, kdy je nutné uskutečnit evakuaci cestujících bez odkladu. V tomto případě odlišně od běžné praxe nečekejte na příjezd HZS.
  • V případě malého požáru se snažte oheň uhasit přenosnými hasicími přístroji, které jsou ve vlaku. Vždy však myslete na svoji bezpečnost a nevystavujte svůj život nepřiměřenému riziku. Myslete na to, že hlavně v tunelu je pro vás největším nebezpečím jedovatý kouř vznikající i při malém požáru.

 


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0

Další články této rubriky

ČD Muzeum opraví dvě parní lokomotivy ČD Muzeum opraví dvě parní lokomotivy

30.4.2020 - Centrum historických vozidel Českých drah (CHV) chce opravit parní lokomotivy 423.009 a 525.101 z Olomouce a Veselí nad Moravou. Spolu se strojem 433.002, který je v majetku Národního technického muzea, byly nedávno převezeny do ČD Muzea… »

Rodí se Panteři i nové osobní vozyRodí se Panteři i nové osobní vozy

17.4.2020 - Cestující na vnitrostátních dálkových i regionálních linkách se dočkají nových osobních vozů a dalších jednotek RegioPanter. Vozy klasické stavby už jsou ve výrobě nejen u nás, ale i v Rakousku. Finální podobu dostávají také… »

Na Hané vyjely první StadleryNa Hané vyjely první Stadlery

17.3.2020 - Ve znamení zahájení provozu prvních motorových jednotek, které České dráhy odkoupily od Německé dráhy DB AG, se nesl pondělek 17. února. Oba vlaky řady 646, které vyrobila německá divize švýcarské společnosti Stadler, svezly… »

 

Všechny články rubriky Provoz

 

Tipy redakce

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika