Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Provoz / Nádraží v Roudnici je hotovo, koridor čekají další úpravy

Nádraží v Roudnici je hotovo, koridor čekají další úpravy

26.1.2023 – autor: VÍT ČEPICKÝ

Rekonstrukce železniční stanice Roudnice nad Labem na severní části 1. tranzitního koridoru dospěla ke konci. Jedná se o jednu z většího množství staveb, které postupně napravují kompromisní a provozně nepříliš vhodná řešení vzniklá při optimalizaci tratě číslo 090 na přelomu století. Tehdejší orientace na cenu a rychlost stavby nyní znamená, že ještě před plnohodnotným dokončením celé trasy mezi Prahou a státní hranicí v Dolním Žlebu už řada rekonstruovaných úseků vyžaduje další modernizaci. Pojďme si je představit.

Nádraží v Roudnici je hotovo, koridor čekají další úpravy

Optikou cestujících byla největším nedostatkem modernizace trati mezi Prahou a německou hranicí absence rekonstrukcí hned několika významných nádraží. Z různých důvodů se prakticky žádných úprav nedočkala již značně omšelá a bariérová nádraží v Lovosicích nebo Kralupech nad Vltavou, nevhodný přístup k vlakům přes koleje a z nízkých nástupišť bez podchodů částečně zůstal například v Roztokách u Prahy, Hněvicích, Roudnici nad Labem, Povrlech a dalších.
Postupně se však zodpovědné instituce snaží tyto dřívější nedostatky napravovat. Jako první se velké rekonstrukce spojené s přebudováním přístupu k vlakům na výhradně bezbariérové a neúrovňové dočkala stanice Roztoky u Prahy. A podobným přebudováním, jehož největším přínosem je kromě lepšího přístupu k vlakům zejména výrazně vyšší bezpečnost cestujících i provozu samotného, čerstvě prošla také Roudnice nad Labem.
Práce vyvrcholily na přelomu roku 2022 a 2023. K původnímu, nyní již kompletně obnovenému ostrovnímu nástupišti se zvýšenou nástupní hranou přibylo blíže k nádražní budově druhé ostrovní nástupiště, v tomto případě ovšem jednostranné. Přímo u nádražní budovy vznikla ještě jedna nástupní hrana formou nástupiště vnějšího, které směrem k Praze přechází do jazykového. K vlakům se tedy Roudničtí nově, stejně jako v Roztokách, dostanou podchodem a po schodištích, respektive výtahy. Přecházení přes koleje se zodpovědní cestující zcela vyhnou.

Kralupy stále čekají
Naopak v Lovosicích plnohodnotné práce teprve začínají. Zdejší nádraží sice prošlo plnou peronizací před desítkami let, tedy dlouho před modernizací tratě do koridorových parametrů, dodnes mu ale chybí například bezbariérový přístup. V rámci rekonstrukce projdou prostory pro cestující i kolejiště obnovou, nástupní hrany budou zvýšeny a konečně přibudou i výtahy. Stávající podchod bude navíc prodloužen i druhým směrem a kolejiště nádraží přestane být místním překážkou, kterou mnohdy riskantně zdolávali nejkratší možnou cestou.
Nádraží v Kralupech nad Vltavou je v podobném stavu jako lovosické. Staré perony s nízkou nástupní hranou, přístup pouze podchody a po schodech, po rekonstrukci volá též kolejiště. Informační systém ve formě přetáčecích Pragotronů potěší milovníky drážní nostalgie, méně však běžné cestující a provozní zaměstnance. Bohužel termín zahájení prací na kralupském nádraží je stále nejasný, což se týká i samotné nádražní budovy.
O málo veselejší je situace kolem stavby, která přímo navazuje na kralupské nádraží. Rekonstrukce Nelahozeveských tunelů, tedy tří na sebe bezprostředně navazujících prostupů pískovcovým masivem o délce 23 metrů (nejkratší český železniční tunel), 41 a 291 metrů, které prošly poslední větší opravou v 70. a 80. letech, by podle předpokladů Správy železnic měla začít v roce 2025 a trvat čtyři roky. Během nich dojde k vybudování nového jednokolejného tunelu v bezprostřední blízkosti stávajících, ve kterých kvůli nedostatečným prostorovým parametrům zůstane taktéž pouze jedna kolej.

ETCS a přechod na střídavý proud
V plánu je ovšem obnova dalších traťových úseků severní části 1. koridoru, a to dokonce těch, které modernizací a zlepšením traťových poměrů prošly relativně nedávno – na přelomu století. Tříkilometrový úsek mezi Novými Kopisty a Lukavcem trpí nevhodným složením náspu a vysokou hladinou spodních vod, kvůli kterým zde musí být trať podbíjena až dvakrát ročně. Rekonstrukcí projde železniční spodek a také trakční vedení, práce by se měly stihnout v roce 2024.
Ještě výraznější objem prací čeká úsek mezi Ústím nad Labem, přesněji výhybnou jih, a stanicí Lovosice. Práce na modernizaci téměř dvacetikilometrové dvoukolejné trati podél řeky Labe do koridorových parametrů se odehrály mezi lety 1998 a 2001. 
První část novodobé rekonstrukce mezi Ústím a Prackovicemi nad Labem je plánovaná mezi roky 2024 a 2026. Krom obnovy železničního svršku, spodku, propustků, mostů a trakčního vedení bude rovněž rekonstruováno ostrovní nástupiště v zastávce Dolní Zálezly. Zároveň se uskuteční příprava pro konverzi napájení na střídavý proud a nasazení ETCS.
Druhý úsek mezi Prackovicemi a Lovosicemi má navazovat v letech 2025 až 2027. Rozsah bude obdobný, a to včetně rekonstrukce nástupišť na dotčených zastávkách, vybudována bude rovněž nová odbočka pro zlepšení propustnosti tratě například při mimořádnostech.
 


Průměrné hodnocení (2 hlasů): 5

Další články této rubriky

ČD Cargo zajišťuje přepravy pohonných hmot ze Slovenska do PolskaČD Cargo zajišťuje přepravy pohonných hmot ze Slovenska do Polska

27.8.2023 - Dceřiná společnost Českých drah ČD Cargo získala před časem kontrakt na zajištění přeprav přibližně 400 tisíc tun pohonných hmot ze Slovenska do Polska, a to v tranzitu přes Českou republiku. Jedná se o úsek Lanžhot st. hr. –… »

V Liberci vzniká centrum pro vozy Regio-Shuttle RS1V Liberci vzniká centrum pro vozy Regio-Shuttle RS1

26.6.2023 - V libereckém depu vyrůstá specializované pracoviště pro opravy a údržbu motorových vozů vyrobených firmou Stadler Rail. Je určené k vyšším stupňům obnov pro všechny motorové vozy Regio--Shuttle RS1 v provozu dopravce i dalších… »

Zajímavosti z lokomotivního parku ČD CargoZajímavosti z lokomotivního parku ČD Cargo

26.5.2023 - Dceřiná společnost Českých drah ČD Cargo, největší tuzemský železniční nákladní dopravce, staví svoji budoucnost na čtyřech strategických pilířích – interoperabilitě, expanzi do zahraničí, intermodalitě a společenské… »

 

Všechny články rubriky Provoz

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika