Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Provoz / Nová technika zrychlí údržbu vozidel

Nová technika zrychlí údržbu vozidel

24.5.2021 – autor: PETR ŠŤÁHLAVSKÝ

Nová váha kolejových vozidel, moderní přístroj defektoskopie a zařízení pro zkoušení přítlaku pantografů, jedinečná dílna lepení nebo instalace systému odsávání odpadních nádrží a plnění vody v hale 518 k dalším dvěma kolejím zrychlí a zlepší údržbu vozidel ve středisku údržby Praha jih v OCÚ Střed. To je navíc úzce propojeno se střediskem údržby Praha Vršovice. Díky tomu jsou pracoviště efektivně využitá při opravách lokomotiv, elektrických jednotek i osobních vozů.

 Nová technika zrychlí údržbu vozidel

Významnou investici vhodnotě přibližně 3,75 milionu Kč představuje vybudování kolejové váhy vsousedství moderního soustruhu vhale 512. „Novou váhu jsme umístili donašeho největšího střediska údržby Praha jih, abychom zkrátili dobu odstavení při opravě asnížili náklady spojené spřepravou lokomotiv ajednotek navážení mimo Prahu. Vážení železničních vozidel, ať už jsou to lokomotivy, ucelené jednotky nebo vozy, se odehrává pokaždé větší opravě, vyvázání náprav nebo celých podvozků ataké posoustružení náprav. Dosud jsme museli jezdit navážení například doŠumperka nebo doPřerova, sjednotkami Pendolino pak doBrna nebo Plzně. Díky možnosti vážit vozidla přímo vPraze se zkrátí doba odstavení řádově až odny,“ řekl ředitel OCÚ Střed František Kozel.

Váha zkrátí odstavení vozidel
Správné vyvážení vozidel je nutné pro jejich bezpečný provoz apro rovnoměrné zatížení aopotřebení jeho součástí ataké pro stejnoměrné zatížení železničního svršku. Při vážení se měří idalší díly, například výšky nárazníků apísečníků nad traťovou kolejí nebo vzdálenosti mezi rámem aložiskovými domky. Každé vozidlo má předepsaná měření, třeba ulokomotivy řady 371 se tak kontroluje 24 parametrů. Zkaždého vážení aměření před návratem lokomotivy nebo vozu doprovozu se zpracovává protokol – vážní aměřicí list.
Díky úzkému propojení SÚ Praha jih aPraha Vršovice bude váha velmi dobře využita. Navíc vtěchto střediscích je deponována velká část vozidel včetně jednotek Pendolino arailjet, 70 jednotek CityElefant, 84 lokomotiv a297 osobních vozů. Přitom velká část této flotily je určena pro provoz vrežimu 200 km/h.
„Váhu jsme navrhli podle požadavku Českých drah tak, aby se naní mohla vážit různě dlouhá vozidla, odkrátkých dvounápravových posunovacích lokomotiv sdélkou kolem 7,5 metru přes klasické čtyřnápravové lokomotivy až poosobní vozy avozy ucelených jednotek sdélkou přes 26 metrů. Kolejová váha má vkaždé kolejnici 8 můstků, znichž každý je váhou třídy přesnosti III umožňující vážit kolové zatížení až dohmotnosti 15 t. Vážní můstky jsou vybaveny tenzometrickými snímači akolejová váha je plně digitalizovaná spotřebnými výstupy veformě vážních protokolů vsouladu spožadavky naprovádění kontroly celkové hmotnosti, zatížení nanápravu akolo udrážních vozidel,“ uvedl Jiří Toula, obchodní ředitel dodavatelské společnosti TAMTRON. Firma je přední výrobce adodavatel digitálních vah avážních systémů.
Další výhodou je umístění vprůjezdné hale, která umožní vážit ucelené jednotky bez rozpojování. Ito zkracuje potřebnou dobu kodstavení vozidel.

Lepení je skutečná věda
OCÚ Střed disponuje také unikátní dílnou lepení. Hlavní pracoviště se nachází vareálu SÚ Praha jih amobilní pracoviště vSÚ Liberec. Lepení dílů navozidla není jednoduché. Naperfektním zvládnutí technologie závisí bezpečnost strojvedoucích icestujících. „Naše dílna lepení je díky certifikaci azvládnutí lepení podle normy DIN 6701 jedinečným pracovištěm vrámci celé ČR. Pracujeme nejen nanašich vozidlech, ale vypomáháme také oběma partnerským OCÚ anaše služby nabízíme také privátnímu sektoru,“ zmínil František Kozel.
Lepení je dnes často využívaná technologie inaželezničních vozidlech. Lepí se například okna, různé laminátové aplastové díly ivelké celky, jako jsou celé skořepiny kabin hnacích vozidel.

700 metrů kolejí sodsáváním
Vuplynulých měsících byl také zrekonstruován arozšířen systém odsávání odpadních nádrží osobních vozů nahale 518, kde se udržují jednotky Pendolino, railjet aklasické soupravy. „Přívod čerstvé vody, vody kčistění nádrží ataké odpadní potrubí pro splašky jsme doplnili kedvěma kolejím, kde se odehrává údržba klasických souprav. Získali jsme tak dalších 700 metrů kolejí, kde lze zároveň provádět údržbu aopravy vozů ajejich čištění, doplnění vody aodsátí splaškové vody, ato vzateplené hale. Dosud jsme zde mohli čistit vozy pouze mobilním zařízením, které zvládlo obsloužit naráz nanejvýš dva vozy. Nyní můžeme naodsávání odpadní vody napojit celou soupravu najednou,“ vyzdvihl přínosy František Kozel.
Vhale 518 je nyní kdispozici 50 stojanů stechnologií pro doplnění aodsávání vody zmoderních vozů. Výhodou úpravy je jednodušší technologie při údržbě souprav. Vpřípadě závady navodním hospodářství bylo nutné poškozený vůz vyřadit, přestavit zhaly nasanitární kolej, tam vodu odsát azpět vůz přistavit kopravě dohaly. Nyní je možné veškeré potřebné kroky provést přímo vhale bez dodatečné manipulace ablokování dalších kolejí.

Nová technika pro defektoskopii
Nová zařízení využívá ipracoviště defektoskopie. „Doprovozu jsme uvedli zařízení 4. generace pro zkoušení ultrazvukovou metodou, provozujeme také dvě zařízení nadefektoskopii dutých náprav, dvě poloautomatická zařízení nazkoušení věnců celistvých kol aobručí, průmyslový endoskop pro vizuální kontrolu dutých náprav alaserová zařízení pro měření rozměrů dvojkolí. Díky tomu zvyšujeme efektivitu napracovišti defektoskopie. Zpohledu bezpečnosti se jedná ojedno znejdůležitějších pracovišť. Prostřednictvím defektoskopie můžeme včas odhalit okem neviditelné nebo vmateriálu skryté vady, které však mohou rychle přerůst vzávady ohrožující bezpečnost provozu, cestujících isamotných zaměstnanců,“ zdůraznil Kozel.


Průměrné hodnocení (1 hlasů): 4

Další články této rubriky

Nové vlaky ponesou název InterJetNové vlaky ponesou název InterJet

4.6.2021 - České dráhy ještě letos nasadí do provozu padesát moderních vozů s novou produktovou značkou InterJet. Deset pětivozových souprav z produkce konsorcia Siemens Mobility-Škoda Transportation nabídne cestujícím Západních expresů a… »

RegioSpideři si ve Veselí dopřávají komplexní péčiRegioSpideři si ve Veselí dopřávají komplexní péči

6.5.2021 - Pro udržení vysoké míry spolehlivosti a bezpečnosti motorových jednotek Stadler Regio Shuttle RS1 je nezbytné přesně dodržovat plánované stupně preventivních kontrol a oprav těchto vozidel. Jejich nejvyšší stupně dlouhodobě pro… »

 Flotilu Vectronů ČD posílilo dalších šest strojů Flotilu Vectronů ČD posílilo dalších šest strojů

4.5.2021 - České dráhy převzaly v březnu od společnosti Rolling Stock Lease do nájmu všech šest vícesystémových elektrických lokomotiv Siemens Vectron. Dopravce tím rozšířil flotilu těchto strojů ze stávajících jedenácti na sedmnáct… »

 

Všechny články rubriky Provoz

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika