Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Skupina ČD / VUZ rozšiřuje služby na Slovensku

VUZ rozšiřuje služby na Slovensku

29.9.2022

Slovenská dceřiná společnost Výzkumného Ústavu Železničního úspěšně splnila všechny podmínky akreditačního procesu a stala se držitelem osvědčení o akreditaci č. P-058. Díky tomu může kromě dosavadních činností nabízet i služby akreditovaného subjektu DeBo pro Slovensko.

VUZ rozšiřuje služby na Slovensku

Jedná se konkrétně o ověřování shody výrobků Evropského železničního systému se slovenskými národními předpisy a o služby certifikačního orgánu ECM pro území Evropské unie (certifikace systému údržby a funkcí údržby kolejových vozidel). „Jsem rád, že expanze VUZ na slovenský trh je úspěšně dovršena. Mezi zákazníky skupiny VUZ se nově zařadí i železniční dopravci, resp. všechny subjekty zodpovědné za údržbu železničních kolejových vozidel, kteří potřebují získat osvědčení pro svůj systém údržby. To jim umožní deklarovat bezpečný a provozuschopný stav přidělených železničních vozidel, který jsme schopni ověřovat na území celé EU,“ řekl Miroslav Klich, jednatel a výkonný ředitel VUZ Slovakia. Nově rozšířené portfolio skupiny VUZ tímto posiluje roli VUZ jako evropského lídra v železničním zkušebnictví a certifikaci.  


Průměrné hodnocení (6 hlasů): 1

Další články této rubriky

Racionalizace výrobních procesůRacionalizace výrobních procesů

1.8.2023 - Výzkumný Ústav Železniční (VUZ) představuje své služby v oblasti racionalizace výrobních, servisních, logistických či administrativních procesů. Témata jako zvyšování efektivity práce, snižování nákladů, zvyšovaní kvality… »

ESG je příležitost ke zlepšení businessu aneb bez měření to prostě nefungujeESG je příležitost ke zlepšení businessu aneb bez měření to prostě nefunguje

2.7.2023 - Mnohé firmy se od roku 2022 setkávají s požadavky nejenom od finančních institucí, ale také v rámci žádosti o dotační tituly, od svých odběratelů nebo v rámci veřejných zakázek s požadavky na doložení udržitelnosti svého… »

VUZ má moderní technologii trakční napájecí soustavyVUZ má moderní technologii trakční napájecí soustavy

30.5.2023 - Provoz dvou zkušebních okruhů a rozsáhlého zázemí s možností přepínat mezi nejběžnějšími evropskými napájecími systémy vyžaduje neustálou údržbu a modernizaci technického zařízení. Z pozice vedoucího napájecí stanice ve… »

 

Všechny články rubriky Skupina ČD

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika